Đây là tổng hợp 10 font chữ cổ điển font chữ khá phù hợp cho thiết kế tattoo, barbershop! Đây là gói lớn với 10 họ phông chữ (37 tệp phông chữ khác nhau) và bao gồm file đồ họa vector.

10 Vintage Font Families Bundle 5960738
Creativemarket 10 Vintage Font Families Bundle 5960738
OTF, WEBFONT, AI | 158 MB

Introducing 10 Vintage Font Families Bundle! This is big bundle with 10 font families (37 different font files) and vector graphic elements!

  • Bourbon (otf, ttf, woff, bonus)
  • Fire needle (otf, ttf, woff, bonus)
  • Golden Whisky (otf, ttf, woff)
  • Gorilla beer (otf, ttf, woff, bonus)
  • JollyBarber (otf, ttf, woff, bonus)
  • Old Whiskey (otf, ttf, woff)
  • Pirates Rum (otf, ttf, woff, bonus)
  • Seignior (otf, ttf, woff, bonus)
  • Steampunk (otf,bonus) 10.Tomahawk (otf, ttf, woff, bonus)

10 Vintage Font Families Bundle 5960738
10 Vintage Font Families Bundle 5960738 Free Download


Download 10 Vintage Font Families Bundle 5960738

Google DriveOneDriveMega

Pass giải nén: nghiendesign.com