Compiler Font Family là bộ font chữ lấy cảm hứng từ các kiểu chữ console, kiểu chữ sans serif. Những serifs đó gợi lên tính thẩm mỹ của kiểu chữ monospace để lập trình.

Đảm bảo nhận dạng thương hiệu: Compiler lý tưởng cho hầu hết các thiết kế của bạn. Bạn có thể sử dụng nó cho các trang web, ứng dụng, xây dựng thương hiệu, thiết kế công ty, báo cáo hàng năm, biển báo và nhiều lĩnh vực khác với kết quả hoàn hảo.

Compiler cung cấp cho bạn 8 weight trong 4 variation: Upright, Italics, Plain Upright và Plain Italics. Đó là tổng cộng 32 phông chữ. Mỗi kiểu có hơn 860 glyph, bao gồm các công cụ đánh máy nâng cao như các số liệu theo tỷ lệ và dạng bảng (both lining và old-style) hoặc chữ hoa nhỏ — điều mà bạn sẽ hiếm khi tìm thấy trong thể loại này.

Các glyph khác được tối ưu hóa cho các kích thước hiển thị, chẳng hạn như các hình tròn và các mũi tên khác nhau. Ngoài ra còn có một bộ glyph được thiết kế để sử dụng trên web: với các biểu tượng cho giỏ hàng, menu hoặc hộp kiểm, bạn có thể triển khai các dự án web của mình một cách thanh lịch và nhất quán mà không cần dựa vào các công cụ của bên thứ ba (như phông chữ biểu tượng bên ngoài).

Compiler Font Family

Download Compiler Font Family – 16 Font