Proximity Sans – Unique Typeface

Proximity Sans là bộ font chữ hoàn toàn mới và được thiết kế chuyên nghiệp. Bộ font thích hợp cho việc thiế kế Poster, tiêu đề, thiết kế Logo, Banners trang trí, Typography và Web Designs.

Bộ font Proximity Sans

Proximity Sans - Unique Typeface + Webfonts

Liên kết để mua phiên bản đầy đủ và giấy phép thương mại: TẠI ĐÂY

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF, TTF, và Web Fonts (bao gồm EOT, TTF, WOFF)
Tổng số tệp: 10

Tải về trọn bộ font Proximity Sans Full