Graphicriver Glitch Effects Bundle 29750877

Graphicriver Glitch Effects Bundle 29750877
Photoshop PSD | 582 Mb

Graphicriver Glitch Effects Bundle 29750877

29 Mẫu PSD với hiệu ứng văn bản Glitch

Sử dụng hiệu ứng văn bản này để tạo biểu ngữ thú vị, bài đăng trên Instagram, áp phích, tờ rơi, bìa Facebook, bìa Youtube, bìa CD, bìa sách, lời mời, thẻ đăng, v.v. Bạn chỉ cần chỉnh sửa văn bản bên trong đối tượng thông minh theo phong cách yêu thích của bạn.

 • 29 kiểu dáng khác nhau
 • 29 tệp Psd
 • 300 DPI
 • 2400 × 1600px
 • Rất dễ chỉnh sửa
 • Các lớp được tổ chức tốt
 • 100% có thể chỉnh sửa

Những gì có trong file tải về:

 • 29 Mẫu Psd
 • 29 fie jpg mẫu
 • Tệp trợ giúp PDF

Làm thế nào nó hoạt động

 • Nhấp đúp vào smart object
 • Ghi văn bản tùy ý của bạn
 • Lưu bằng cách sử dụng: File / Save (Ctrl + S)
 • Văn bản của bạn sẽ tự động thay đổi!

Download Graphicriver Glitch Effects Bundle 29750877