Chia sẻ bộ iPad Pro Mockup, file PSD với 7 cách sắp xếp và góc phối cảnh khác nhau. Mô hình bao gồm Dark Style iPad, một bảng với màu nền có thể tùy chỉnh và các đối tượng thông minh.

Bạn có thể sử dụng nó cho các bài đăng trên mạng xã hội như Instagram, Facebook, cho các trang web hoặc Behance và các dự án Dribbble. Xuất các thiết kế của bạn sang Figma, Sketch, Adobe XD. Cũng có thể sử dụng cho mục đích in ấn với độ phân giải chất lượng cao.

iPad Pro Mockup

Free Download iPad Pro Mockup

iPad Pro Mockup PSD

ĐẶC TRƯNG

  • Resolution: 4000×3000px
  • 7 different Mockup
  • Smart Object for easy customization
  • Well organized and named layers
  • RGB Colors
  • Standard iPad Pro dimension
  • Easily change colors
  • Separated reflections
  • iPad texture details
  • Professional perspectives

Tải về bộ iPad Pro Mockup miễn phí